Ortalama ile Yatay Geçiş 2021-2022 Güz Dönemi

ORTALAMA İLE YATAY GEÇİŞ İLAN

2021-2022 Güz Dönemi

Diğer yükseköğretim kurumlarından gelen yatay geçiş başvuruları, YÖK'ün " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümleri, SÜ tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili Komisyonun öndeğerlendirmesine göre Fakülte Kurulları tarafından değerlendirilir.

Online başvurular, bütün belgeler eksiksiz olarak tamamlanarak 28 Temmuz 2021 tarihine kadar tamamlanmalıdır.
Başvuru koşullarını taşıyan tüm adaylar için 4 Ağustos 2021 tarihinde mülakat düzenlenecek ve programlara kabul edilecek adaylar, başvuru belgelerinin ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda belirlenecektir. 

Yatay geçişte burs olanağı bulunmamaktadır.

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Üniversiteye kayıtlar 6 Eylül 2021 tarihinde, yedek kayıtlar 7 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecektir. 

Başvuru Koşulları ile İlgili Genel Hükümler

1.       Denklik: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı kurum ve programının YÖK tarafından denkliği tanınan kurumlar arasında olması gerekir.

2.       Eşdeğerlik: Ayrılacağı yükseköğretim kurumunun ve programının Sabancı Üniversitesi lisans programları ile eşdeğer olması gerekir.

3.       Dönem: Başvuran adayların, hazırlık sınıfı hariç, ilk iki yarıyılı bitirmiş olması gerekir. Lisans diploma programlarının son iki yarıyılına başvuru kabul edilmez.

4.       Not Ortalaması: Genel not ortalaması veya transkriptinde yer alan not dönüşüm tablosundaki not ortalaması karşılığı en az 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2,29 olmalıdır. 4'lük veya 100’lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerden başvuran adayların, üniversitelerinden resmi bir açıklama ve not dönüşüm tablosu vermeleri gerekir.

5.       Kayıtlı Olmak: Ayrılacağı yükseköğretim kurumunda halen öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekir.

6.       İngilizce Dil Yeterliliği: Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı** olduğunu belgeleyen öğrenciler ve eğitim dili tamamıyla İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından başvuran öğrenciler dışındaki adaylar, kabul aldıkları takdirde Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavı'ndan(ELAE) başarılı olurlarsa programa devam edebilirler. (**) İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları.

7.       Öğrenim Süresi: Geçiş yapmak istediği programın mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamak için gereken süre ile daha önce öğrenim gördüğü sürelerin toplamının azami öğrenim süresini (14 dönem) aşmaması gerekir.

8.       ÖSYM Puanı: Yurt dışından kayıtlı olan T.C. uyruklu adaylar için; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne yapılan başvurularda ilgili yıldaki ÖSYS kılavuzunda yer alan başarı sırasını sağlıyor olma şartı aranır. Yönetim Bilimleri ve Sanat ve Sosyal Bilimler programları için öğrencinin ÖSYS/YKS sınavına girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanı sıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir.

1. Başvuru Formu ve Başvuru Ücreti: 

Başvuru formu için tıklayınız. 675 TL tutarındaki başvuru ücretinin başvuru tamamlandıktan sonra size gelen emailde yer alan bilgiler doğrultusunda yatırılması gerekmektedir.

Başvuru ücreti iade edilmemektedir.

Başvuran adayların programa yerleşip yerleşmeyecekleri dönem ve kredi sayılarına göre belli olacaktır.

2. Sınav Sonuç Belgesi:

Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından, K.K.T.C.'den ya da ÖSYM kılavuzunda yer alan ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuran adaylar için ayrılacağı kuruma yerleştirme işleminde kullanılan ÖSYS belgesini(yerleştirme puanı ve yerleştiği yükseköğretim kurumunun belirtildiği), ayrıca her puan türünden aldığı puanları gösteren ÖSYM belgesini eklemeleri gerekir.

Yurt dışında kayıtlı olan T.C. uyruklu adaylar için; ÖSYS belgesi (Öğrenci Yerleştirme Sınavı), ayrıca her puan türünden aldığı puanları gösteren ÖSYM belgesi .

Yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kayıt olan adaylarda ilgili yılın Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan koşullar aranır.

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için;

a) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,

b) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;

1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması, 

2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması gerekir.

Yabancı uyruklu veya lisenin tamamını yurtdışında tamamlayan adayların linkte yer alan tablodaki sınav veya diplomalardan birini sunması zorunludur.

 3. Transkript: 

Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren resmi belge. Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi(not sistemi) ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde bu bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgenin eklenmesi gerekir.

Yurtdışından yapılan başvurularda ortaöğretiminin en az son iki yılını yurtdışındaki bir kurumda tamamlayanların lise transkriptlerini de (karne) eklemeleri gerekir.

4. Ayrıntılı Ders Tanım ve İçerik Bilgileri:

Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik/müfredat/syllabus bilgilerini içeren belgeler. Başarılı olunan her bir ders için gereklidir. Fakülte Yönetim kurulu tarafından üniversite derslerine eşdeğer bulunan dersler notu ile sayılacaktır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, kurumu tanıtan katalog veya benzeri belgelerin eklenmesi yararlıdır.

5. İngilizce Dil Yeterliliği:

a. Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı* olduğunu gösteren belge,

b. Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, zarf içinde, programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.

(*) İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları 

6. Öğrenci Belgesi:

Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir belge. Transkript üzerinde yapılan açıklama da kabul edilir.

7. Disiplin Durum Belgesi:

Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların kayıtlı olduğu kurumun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanan, öğrencinin disiplin durumunu belirtir resmi belge.

8. Referans Mektubu:

Zorunlu değildir, tercihe bağlı sunulabilir. En az 2, tercihen 3 adet referans mektubu

Referans mektubu

9. Lise Diploması:

Yurt içindeki liselerden mezun olanların lise diplomasının örneği.

Yurt dışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.

10. Pasaport Sayfaları: 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın sözkonusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların noter onaylı örnekleri.T.C uyruklu öğrenciler için e-devlet yurda giriş/çıkış belge sorgulama sayfası.

Mart 2020 Tarih itibari ile pandemi nedeni ile giriş çıkış sorgulaması zorunlu değildir.

11. Yurt Dışından Dönüş Belgesi: 

Anne veya babasının yurt dışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme halinde, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların bu durumunu belirtir resmi yazı. 

12. Adayların, daha önce aldıkları sertifika, kurs, staj, spor müsabakası vb. ödülleri ile ilgili belgelerinin örnekleri.

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceği Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilir.

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları

FAKÜLTE

PROGRAM

Y.İÇİ (S2)

Y.DIŞI (S2)

Y.İÇİ (S3)

Y.DIŞI (S3)

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

4

2

4

2

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

4

2

4

2

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

4

2

4

2

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MALZEME BİLİMİ VE NANO MÜHENDİSLİK PR. (İNGİLİZCE)

4

2

4

2

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

4

2

4

2

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ, GENETİK VE  BİYOMÜHENDİSLİK PR. (İNGİLİZCE)

4

2

4

2

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE)

4

2

4

2

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI PR. (İNGİLİZCE)

-

-

4

2

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)

4

2

4

2

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ PR. (İNGİLİZCE)

-

-

4

2

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE)

-

-

4

2

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR PR. (İNGİLİZCE)

-

-

4

2

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİMLERİ PR. (İNGİLİZCE)

4

2

16

8

 

 

 

 

İlk Yayınlanma Tarihi: 16.07.2021 15:44:38