"Atatürk – Kurucu Felsefenin Evrimi"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor.

10 Kasım Salı saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı "Atatürk - Kurucu Felsefenin Evrimi". Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın yapacağı bu bölüme konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Zafer Toprak katılacak. 

Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz. 

10 Kasım Salı 15:00 

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor. 

Kayıt için: https://event.webinarjam.com/register/124/xyqz4h02

İlk Yayınlanma Tarihi: 08.11.2020 22:39:41