Cinsiyet Eşitliği Eylem Planını Birlikte Yaratma Atölyeleri

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından yürütülen AB Ufuk 2020 GEARING-Roles Projesi kapsamındaki üçüncü etkinlik 6 Ocak 2020 Pazartesi günü gerçekleşti.

Sabancı Üniversitesi’nden farklı birimlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nı birlikte yaratmaya yönelik atölye çalışmaları yapıldı. Atölye çalışmaları kapsamında; işe alım ve kariyer gelişimi, araştırma ve müfredat, iş-yaşam dengesi, karar alma mekanizmaları ve liderlik, gündelik etkileşim ve iletişim, cinsel taciz vb. başlıklar altındaki temel sorunlar değerlendirildi. 2019 yılında hazırlanan Kurumsal Değerlendirme Raporu’ndaki ilgili bulgular, sorunlara çözüm önerileri ve bu çözümlerin hayata geçirilebilirliği tartışıldı. 

Bir sonraki Birlikte Yaratma Atölyesi, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin deneyim, ihtiyaç ve bakış önerilerine odaklanacak. Sabancı Üniversitesi’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (CEP) taslağı, Ekim ayında yapılan Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Atölyeleri ve Ocak ayında yapılan Birlikte Yaratma Atölyelerinden çıkan değerlendirmelerin ışığında hazırlanacak. 

GEARING-Roles (Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek için Cinsiyet Eşitliği Eylemleri) projesi kadınların işe alımı ve yükselmesinin önündeki engellerin kaldırılması, kişisel kariyer gelişimi planları hazırlanması, temsil ve karar alma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, araştırma kurumlarında kadınların liderliğinin teşvik edilmesi, araştırma ve müfredatta toplumsal cinsiyet boyutunun güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin araştırma kurumlarında teşvik edilmesi ve uzun vadede toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştiren kurumlar arasında sürdürülebilir ağlar kurulması hedeflerini taşıyor. Daha fazla bilgi için GEARING-Roles web sitesini inceleyebilirsiniz.

İlk Yayınlanma Tarihi: 20.01.2020 16:34:07