"Cumhuriyet: Batılılaşma, Modernleşme ve Ulus Devlet"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor.

 

27 Ekim Salı saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı "Cumhuriyet: Batılılaşma, Modernleşme ve Ulus Devlet". Moderatörlüğünü İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın Düzgit’in yapacağı bu bölümün konuşmacıları, Banu Turnaoğlu, Berk Esen ve Fuat Keyman’dan oluşuyor. 

Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz. 

27 Ekim Salı 15:00  

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor. 

Kayıt için: https://event.webinarjam.com/register/119/wy8k7hq5

İlk Yayınlanma Tarihi: 26.10.2020 21:51:44