Füsun Ülengin TÜBİTAK 1001 desteği almaya hak kazandı

Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Füsun Ülengin'in araştırmacı olduğu proje, TÜBİTAK 1001 desteği almaya hak kazandı. Füsun Ülengin’in, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemeyi hedefleyen 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen projesi "Pazarlama Ve Tüketici Odaklı Faktörlerin Binek Otomobil Firmalarının Performansı Üzerindeki Dinamik Etkilerinin Analitik Modellerle İncelenmesi" başlığını taşıyor.


Söz konusu projenin konusu, pazarlama faaliyetlerinin düzeyi ile firmaların finansal göstergeleri ve pazar performans göstergeleri arasındaki ilişki üzerine kurgulanmış. Projenin genel amacı, pazarlama performans değerlendirmesinde pazarlama verimlilik zinciri yaklaşımına dayalı olarak, pazarlama faaliyetlerinin düzeyi ile firmaların finansal göstergeleri ve pazar performans göstergeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi şeklinde özetlenebilir.

Bu çalışma, belirtilen amaç kapsamında, araştırmalarda çoğunlukla ihmal edilen sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe gerçekleştirilecek. Binek Otomobil alt sektöründe en fazla satışın olduğu C pazar segmentinde toplam satışların yaklaşık % 70’ini temsil eden firmalara ilişkin, 2010-2018 yılları arasında 3 aylık marka/model bazındaki verinin sektörle ilgili kurumlardan ve firmalardan temin edilerek, finansal ve pazar performans göstergeleri üzerinde uzun dönemli etkisini analiz ederek yukarıda belirtilen genel amaca ulaşmak hedefleniyor. Projenin sonuçları, otomotiv firmalarının stratejik planlarına katkı sağlamanın yanında, stratejik pazarlama ve stratejik yönetim literatüründe önemli araştırma sorularına da cevap sunmuş olacak.

Onsekiz ayda tamamlanması planlanan proje, Sabancı, Kadir Has ve İstanbul Teknik Üniversitelerinden üç öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilecek.

İlk Yayınlanma Tarihi: 21.09.2020 17:21:50