"Post-Korona Dünya: Devlet-Ekonomi-Demokrasi"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor. 

29 Aralık Salı saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı "Post-Korona Dünya: Devlet-Ekonomi-Demokrasi". Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın yapacağı bu bölümün konuşmacıları, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi ve İPM Kıdemli Uzmanı Ersin Kalaycıoğlu, Universidad Carlos III de Madrid’den Işık Özel ile City, University of London’dan Mustafa Kutlay’dan oluşuyor. 

Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz. 

29 Aralık Salı 15:00 

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor. 

Etkinlik Kayıt Linki: https://event.webinarjam.com/register/136/9vprkaop

 

 

İlk Yayınlanma Tarihi: 29.12.2020 08:38:00