“Salgınla Mücadelede Küresel Durum: Siyasi Yönetişim, Ekonomi ve Sağlık Politikaları"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor. 

13 Ekim Salı saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı “Salgınla Mücadelede Küresel Durum: Siyasi Yönetişim, Ekonomi ve Sağlık Politikaları". Moderatörlüğünü İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın Düzgit’in yapacağı bu bölümün konuşmacıları, Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı Selim Badur ve Koç Üniversitesi’nden Kamil Yılmaz’dan oluşuyor. 

Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz. 

13 Ekim Salı 15:00 

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor. 

Kayıt için: https://event.webinarjam.com/register/117/1n0k5hk8

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 13.10.2020 08:07:23