Altunizade Dijital Kampüs'te OTTOLEGAL Konferansı gerçekleştirildi

Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs Osmanlı çalışmalarında önemli bir konuyu tartışmak üzere uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı.

ottolegal konferansı

Sabancı Üniversitesi’nde devam eden “Ottolegal: Osmanlı Hukukunun Oluşumu” projesi çatısı altında gerçekleştirilen konferans, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Abdurrahman Atçıl ve Ayşe Ozil ve Hacettepe Üniversitesi'nden Eugenia Kermeli tarafından düzenlendi. “The Balance of Justice in the Ottoman Empire: Non-Muslims as Agents in an Islamic Imperial Legal Context” (Osmanlı İmparatorluğu'nda Adalet Dengesi: İslami Emperyal Hukuk Bağlamında Gayrimüslimler) isimli konferans Osmanlı'da dini ve etnik azınlıklar, kadınlar ve literatürde sıklıkla marjinalleştirilen diğer grupların oynadığı hayati rolü yeniden kavramsallaştırma ve yeni yaklaşımlar geliştirme amacını gütmekteydi.

ottolegal konferansı_2

Konferansa dünyanın çeşitli yerlerinden bilim insanları katıldı ve toplamda yirmi sunum yapıldı. Konferans 13 Ekim'de organizatörlerin, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Meltem Müftüler-Baç'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Konferansın konuları, adalet kavramları ve Osmanlı hukuk düşüncesi ve pratiğinin dinamiklerini konu edinen kavramsal çalışmaların yanısıra, Osmanlı gayrimüslim aktörleriyle ilgili vaka incelemelerini ve Osmanlı'daki İslami ve cemaat mahkemelerinin geniş kapsamlı analizlerini içeriyordu. Konferans Engin Deniz Akarlı, Baki Tezcan ve Edhem Eldem tarafından yürütülen yuvarlak masa toplantısıyla sona erdi.

ottolegal konferansı_3