Ek Madde 1 Kapsamında Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

EK MADDE 1 KAPSAMINDA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

YÖK kararına uygun olarak, Ek Madde 1 kapsamında merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu alınacaktır. İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Yıllara göre Sabancı Üniversitesi taban puanlarınına ulaşmak için tıklayınız.  

Son başvuru tarihi: 1 Şubat 2021  

Başvuru için gerekli belgeler:

Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanısıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir. 

1. Başvuru Formu ve Başvuru Ücreti: Başvuru formu için tıklayınız. herbir başvuru için ayrı olmak üzere 560TL tutarındaki başvuru ücretinin başvuru tamamlandıktan sonra size gelen emailde yer alan bilgiler doğrultusunda yatırılması gerekmektedir. 1. Ve 2. sınıfa başvuran adayların başvuru formunda öğrenim görmek istedikleri diploma programının bağlı olduğu program paketini belirtmeleri gerekir. Bu adaylar kabul edilip öğrenime başladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre programı kesinleştirilecektir.

2. Sınav Sonuç Belgesi: Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından, KKTC'den yada ÖSYM kılavuzunda yer alan ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuran adaylar için ayrılacağı kuruma yerleştirme işleminde kullanılan ÖSYS sonuç belgelerinin (yerleştirmede kullanılan puanı ve farklı puan bilgilerini içeren iki ayrı sonuç belgesi) online başvuru sistemine eklenmesi gerekir.

3. Transkript: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren resmi belge. Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi(not sistemi) ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde bu bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgenin eklenmesi gerekir.

4. Ayrıntılı Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik / müfredat / syllabus bilgilerini içeren belgeler. Başarılı olunan her bir ders için gereklidir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından üniversite derslerine eşdeğer bulunan dersler notu ile sayılacaktır.

5. İngilizce Dil Yeterliliği: Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge (Geçerli belgeler için tıklayınız) veya adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, programın eğitim dilini belirtir resmi belge (Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvurdan adaylar içinhazırlık sınıfında okuyan adaylar hariç). Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez. Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamaları halinde yatay geçiş için başvuru yapabilir, ancak kabul edilirlerse tekrar hazırlık sınıfında okuyamazlar. Bu öğrenciler; yabancı dil muafiyeti için geçerli olan belgelerden birini sağlamaları veya Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı’nda başarılı olmaları durumunda kayıt olabilirler.

6. Öğrenci Belgesi: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir belge (transkript üzerinde yapılan açıklama da kabul edilir)

7. Disiplin Durum Belgesi : Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların ayrılacağı kurumun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanan , öğrencinin disiplin durumunu belirtir resmi belge.

8. Lise Diploması : Yurtiçindeki liselerden mezun olanların lise diplomasının onaylı fotokopisini başvuru belgelerine eklemeleri faydalıdır. Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümelerini ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.

9. Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabileceğinden bu durumu belirten "kayıt şekli"' ile ilgili resmi yazı. (Transkriptte veya öğrenci belgesinde belirtilmişse yazı istenmez)

Yatay geçiş kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağını ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceği Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtir. 

KONTENJANLAR

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİNDE EK MADDE-1 KAPSAMINDA 

YATAY GEÇİŞ  

PROGRAM AÇIKLAMASI

Fakülte

Hazırlık

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

MDBF

1

10

30

45

7

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

SSBF

1

2

8

16

2

Yönetim Bilimleri Programları

YBF

1

2

10

15

3