Emre Selçuk TÜBİTAK Kariyer Geliştirme desteği almaya hak kazandı

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Emre Selçuk TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı (3501) desteği almaya hak kazandı.  

Bir kariyer geliştirme programı olan TÜBİTAK 3501 ile desteklenmesine karar verilen Emre Selçuk’un projesi "Temel Araştırmalar Yoluyla İlişki Biliminin Uygulama Potansiyelini Artırmaya Doğru: Destek Süreçlerindeki Kişilerarası Farklılıkların ve İlişki Esenliği için Sonuçlarının İncelenmesi" başlığını taşıyor.

Emre Selçuk’un araştırma programı genel olarak sosyal ilişkileri nasıl kurduğumuzu, nasıl devam ettirdiğimizi ve bu ilişkilerin sağlık ve esenliğimizi nasıl etkilediğini anlamaya odaklanıyor. Hem Emre Selçuk ve çalışma arkadaşlarının hem de dünyanın farklı yerlerindeki araştırma gruplarının bulguları sosyal ilişkilerimizin kalitesinin fiziksel sağlığımızı ve psikolojik esenliğimizi etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle, insanlara mutlu ve destekleyici sosyal ilişkiler kurabilmelerinde ve bu ilişkileri sürdürebilmelerinde yardımcı olmak araştırmacıların önemli hedeflerinden birini oluşturuyor.  

Emre Selçuk’un TÜBİTAK tarafından desteklenecek söz konusu projesinde bu konu romantik ilişkiler bağlamında incelenecek. Partnerlerin zor zamanlarda birbirlerine nasıl destek verdikleri, hem ilişkilerinde ne kadar mutlu olduklarını hem de birbirlerini nasıl algıladıklarını etkiliyor. Her ne kadar zor zamanlarda birbirine destek olmanın önemi bilinse de sevdiklerimizi desteklemeye istekli olsak da bu her zaman çok kolay değil. Çünkü insanların zorluklarla baş ederken destek ihtiyaçları birbirlerinden çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla partnerlerin birbirlerinin hangi durumda nasıl bir ihtiyacı olduğunu anlaması zamanla gelişiyor. Emre Selçuk ve arkadaşları, partnerler arasında bu destek uyumunun zamanla artmasının ilişkideki mutluluğu artıracağını tahmin ediyor. Bu fikirleri yeni çiftleri bir yıl boyunca takip edecekleri çalışmalarında test edilecek. Söz konusu projeden çıkacak sonuçların, çiftlere ilişkilerini güçlendirmede yardımcı olmayı hedefleyen uygulama programlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağı umuluyor.