“Ev İçi Şiddetle Mücadelede BADV Şirketlerinin İyi Uygulama Örnekleri” Kitabı Tanıtım Etkinliği Gerçekleşti

TÜSİAD’ın ev sahipliğinde hibrit olarak gerçekleşen “Ev İçi Şiddetle Mücadelede BADV Şirketlerinin İyi Uygulama Örnekleri” kitabı tanıtım etkinliğinde, ev içi şiddetle mücadelede iyi uygulama örneklerinin sayısının ve etkisinin artmasında sivil toplumun rolü ve iş dünyası ile sivil toplum arasındaki örnek iş birlikleri konuşuldu.

BADV şirketler ağı

Sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Ata Can Bertay, UNFPA Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Yasemin Akis Kalaylıoğlu ve TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Billur Barlın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler. BADV Projesi’nin ve Şirketler Ağı’nın kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yaptığı çalışmalarla iyi uygulama örneklerine alan açtığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş dünyası arasında sürdürülebilir iş birlikleri kurmanın önemi vurgulandı.

Moderasyonunu TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ceren Aydın Ergün’ün üstlendiği panel oturumunda BADV Proje Koordinatörü ve “Ev İçi Şiddetle Mücadelede BADV Şirketlerinin İyi Uygulama Örnekleri” kitabının editörü Esen Özdemir, kitapta yer alan şirketlerin çalışanlarına sundukları, maddi, hukuki, psikolojik, sosyal ve iş performans desteklerini ve şiddetle mücadelede benimsedikleri ortak ilkeleri paylaştı. 

AÇEV Eşitliğe Değer Girişimi Direktörü Meltem Cantürk, konuşmasında, özel sektör ile kurdukları iş birliklerinden, bunların toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve şiddetle mücadeleye olan katkısından söz etti. Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin yaklaşımlarının, şiddetle mücadelede kritik önemde olduğunu vurgulayan Cantürk, bunun sürdürülebilirliği için kurumların “değişim liderleri” yetiştirdiklerini ifade etti. 

Panelin son konuşmacısı Yanındayız Projeler Direktörü Irmak Çil Arslan ise; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sadece kadınların meselesi olmadığını, ataerkil zihniyetin erkekleri de ezdiğini ve derneğin yaptığı çalışmaların hedef kitlesinin erkekler olduğunu belirterek, yerel yönetimler, kamu, özel sektör ve üniversitelerle projeler yürüttüklerini, özel sektörle iş birliklerinin devam ettiğini, farklı fabrikalar belirleyerek buralarda farkındalık çalışmaları yaptıklarını aktardı. Özel sektör ve sivil toplumun birbirlerinin avantajlarından faydalandıkları sürece, güçlü bir iş birliği ortaya çıkacağı ifade etti.

Şirketler Ağı’nın üye şirketler arasındaki deneyim paylaşımlarını teşvik etme ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli çıktılarından biri olan “Ev İçi Şiddetle Mücadelede BADV Şirketlerinin İyi Uygulama Örnekleri” kitabına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://badv.sabanciuniv.edu/sites/badv.sabanciuniv.edu/files/2023-07/badv_iyi_uygulamalar_2022.pdf