Gül Kozalak’a EMBO Bilimsel Değişim Hibesi

FENS ve EFSUN araştırmacısı Gül Kozalak, uzmanlık, teknik ve altyapıya sahip araştırma grupları arasındaki araştırma alışverişlerini ve işbirliklerini finanse Sabancı Üniversitesi Mikro-Nano Ölçekli Isı Transferi & Mikroakışkanlar araştırma grubu ve  University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland BioInterfaces grubu arasında değişim ve işbirliği faaliyetleri için EMBO Bilimsel Değişim Hibesi almıştır.

Gül Kozalak

Bu iş birliğinde PEG-PLGA nanopartiküllerinin MM hücreleri üzerindeki etkisini iki farklı sentez yöntemini kullanarak araştırma amaçlanmaktadır. Multipl miyelom (MM), plazma hücrelerini etkileyen bir kanser türüdür ve dünya çapında ikinci en yaygın hematolojik kanserdir. Mevcut tedavi seçeneklerine ilk yanıtlar iyi olsa da hastalar ilaçlara karşı giderek daha dirençli hale gelmekte ve hastalık kaçınılmaz olarak nüksetmektedir. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), poli (laktik-ko-glikolik asit) (PLGA) nanopartiküllerini biyouyumlulukları, çeşitli ilaçları kapsülleme yetenekleri, biyodegredasyonları, yüksek biyoyararlanımları ve düşük sistemik toksisiteleri nedeniyle onaylamıştır. Bu araştırmanın nihai hedefi, spesifik biyolojik fonksiyonları hedef alacak şekilde tasarlanmış nanopartiküllerin klinik öncesi görüntüleme ve ilaç dağıtım çalışmalarını pratik uygulamaya dönüştürmektir.

Değişim programı, nanopartiküller konusundaki bundan sonraki araştırmalara sağlam bir temel oluşturarak yeni projelere vesile olacaktır. Dolayısıyla bu araştırma ziyareti, ilgili alanlar ve araştırma grupları arasındaki boşlukları kapatacaktır. Ayrıca bu işbirliği, grupların itibarını güçlendirerek ve bilimsel ilerlemenin ön saflarındaki konumuna katkıda bulunacaktır.  Değişim programına Sabancı Üniversitesi tarafında FENS ve EFSUN araştırmacısı Ali Koşar ve University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland tarafında Prof. Oya Tagit danışman olarak destek olacaklardır.