IICEC’den Enerji ve İklim Araştırmaları İnceleme Kitabı

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi IICEC önemli bir çalışmaya imza atarak yakın geçmişte enerji politikaları üzerine yapılmış araştırmalara genel bir bakış sunan “IICEC Enerji ve İklim Araştırmaları İnceleme” kitabını yayımladı.  

 

Kitapta, enerji güvenliği, ekonomisi ve sürdürülebilirliği üzerine son dönemde yapılmış 68 yayın ve çalışma irdelenirken, enerji tartışmalarının karmaşık yönleri açığa çıkarılıyor. Farklı enerji kaynaklarına ve teknolojilerine göre düzenlenmiş olan bu çalışma, fosil yakıtlar, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, verimlilik, yenilikçilik, iklim politikası ve bölgesel ekonomiler gibi temalar içerisinde son dönemde yayımlanmış önemli çalışmaların IICEC tarafından incelenmesini sunuyor. 

Böylelikle, enerjinin derinlemesine analiz gerektiren yapısı göz ardı edilmeden, enerji tartışmalarının karmaşıklığının olabildiğince çok açıdan sergilenmesi amaçlanıyor. Çalışma, tek bir boyuta indirgenmiş analizlerin de yararlı olabileceğini fakat dengeli bir politika perspektifi için; çok disiplinli ve bütüncül bir bakış açısının önemine dikkat çekiyor. “IICEC Enerji ve İklim Araştırmaları”, enerji profesyonellerine, incelemeye zaman bulamayacakları önemli politika çalışmalarının ana bulgularını özlü şekilde sunmayı ve bu araştırmaların daha kolay erişilebilir olmasını sağlayarak, küresel enerji politikası gündeminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmayı hedefleniyor.

Carmine Difiglio

IICEC Direktörü Profesör Carmine Difiglio “IICEC Enerji ve İklim Araştırmaları İncelemesi” kitabı ile ilgili şunları söylüyor: “Son birkaç yılda enerji araştırmalarına odaklanan birçok araştırma kuruluşu tarafından kaleme alınan bilimsel yayın ve derginin içerik ve hacmine bakıldığında birçok değerli çalışmanın yapıldığı görülecektir. Bu çerçevede içlerinden önemli gördüğümüz çalışmaları okuyucu kitlesi için seçtik ve bu çalışmaları özetleyerek, içerdikleri temel enerji politika mesajlarını okuyucu kitlesine sunmayı hedefledik. 

İncelediğimiz her bir çalışmada yol gösterici ilke olarak, ‘Bu çalışma neden önemli?’ sorusunu sorduk. İster enerji sektöründe ister endüstrinin diğer alanlarında veya kamuda  çalışan olsunlar, pek çok enerji uzmanı ve paydaşı için bu çalışmaların tamamını okuyacak kadar zaman bulmaya fırsat olamayabilir. Bu zaman kısıtı nedeniyle akademisyenler dahi ancak kendi araştırma alanlarına yoğunlaşabilmektedir. Bu nedenle, enerji alanına ilgi duyan ve çok fazla araştırmayı okuyup inceleme fırsatı bulamayan okuyucu kitlesi için bu çalışmamızın aydınlatıcı ve yararlı olacağını ümit ediyoruz. Akademisyenler de bu çalışmayı faydalı bulacaktır. Ayrıca, enerji politikası ile ilgili ders veren kurum ve kuruluşlar için de güncel ve önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum. 

Daha fazla detay için lütfen aşağıdaki linke tıklayın:

IICEC Enerji ve İklim Araştırmaları İnceleme Kitabı Yönetici Özeti