MDBF Dekanımız Erkay Savaş’ın “PRIVIDEMA” Projesi tam puan ile Horizon desteği aldı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Erkay Savaş’ın yer aldığı “Privacy preserving identity management for digital wallet and secure data sharing and processing for cyber Threat intelligence data (PRIVIDEMA)” başlıklı projesi desteklenmeye hak kazandı.

Erkay Savaş

 

Tam puan (15.0/15.0) ile Horizon Europe desteği alan projede, Sabancı Üniversitesi hassas verilerin homomorfik şifreleme (Homomorphic Encryption) ile güvenlik altına alınması konusunda destek verecektir.

PRIVIDEMA, siber tehdit istihbaratı, veri koruma ve kimlik yönetimi gibi uygulama alanlarında gizliliği ve mahremiyeti koruyan teknolojileri iyileştirmek ve ileriye götürmek için endüstri odaklı bir girişimi temsil ediyor. Bu çok yönlü projede, Avrupa ekosistemi için daha gürbüz, kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir gizlilik ve güvenlik teknolojilerini sağlamak amacıyla, çeşitli araştırma ve yenilik olgunluk seviyeleri üzerinde çalışılacaktır.

PRIVIDEMA'nın kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ve etkinlikler arasında; i) açık kaynaklı yazılım araçlarının geliştirilmesi, ii) çeşitli iş birliği ağ etkinliklerinin düzenlenmesi ve kapasite arttırma faaliyetlerinin başlatılması, iii) teknolojiye erişimi demokratikleştirecek altyapıların kurulması ve iv) siber güvenlik profesyonellerinin kullanabileceği yeni yöntem ve araçların geliştirilmesi sayılabilir. Ayrıca, homomorfik şifreleme konusundaki yeteneklerin arttırılması, bu şifreleme sistemleri için donanım hızlandırma yöntemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve kullanılabilirliğinin artırılması da proje kapsamı içinde yer almaktadır. Projede, kişisel verilerin korunduğu Avrupa kimlik cüzdanının, bir prototipinin oluşturulması hedeflenmektedir. Son olarak, Avrupa'da siber tehdit verilerinin, gizliliği koruyarak, işlenmesine yönelik bir prototip sistemin geliştirilmesi ve gerçek dünya koşullarında testlerinin ve doğrulama işlemlerinin yapılması da planlanmaktadır.

Horizon Europe'un hedefleriyle uyumlu olarak, PRIVIDEMA projesi, siber güvenlik, veri ve bilgisayar ağlarının korunmasında aktif bir rol oynayarak güvenli dijital altyapıların oluşturulmasında önemli katkılarda bulunacaktır. Proje, KOBİ'leri desteklemesi ve açık kaynaklı yazılım geliştirmesi, disiplinler arası iş birliğini ve mahremiyet ve güvenliği bir tasarım ilkesi olarak kullanılmasını teşvik etmesiyle öne çıkmaktadır. Çözüm odaklı yaklaşımı, PRIVIDEMA'yı Avrupa'da siber saldırılara dayanıklı dijitalleşmenin gelişmesinde ve veri ekonomisinin ilerlemesinde kilit bir rolde konumlandıracaktır. PRIVIDEMA konsorsiyumunun çeşitli Avrupa stratejik girişimlerle bağlantısı, gerçek dünya uygulamalarına yatkın çözümleri, mevcut durumun ötesindeki yenilikleri ve piyasa için hazır çözümleri stratejik olarak hedeflemesi dikkat çekmektedir.