Mezunumuz Mehmet Kerem Çıtak, en prestijli burslardan biri olan Gates Cambridge Scholarship’i kazandı

University of Cambridge’in en prestijli bursu olan Gates Cambridge Scholarship'i kazanarak büyük bir başarıya imza atan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2019 Lisans mezunumuz Mehmet Kerem Çıtak; eğitim hayatı, kariyer yolculuğu ve hedefleri ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Mehmet Kerem Çıtak

Sabancı Üniversitesi’ndeki eğitim sürecinden bahsedebilir misiniz?

2014’te Sabancı Üniversitesi’ne kabul alarak eğitim sürecime başladım. Birinci yılımın sonunda Malzeme Mühendisliği ve Nanoteknoloji bölümüne kaydımı yaparak ilerleyen dönemde derslerimi buna uygun bir şekilde seçtim. 3. Sınıfta zorunlu yaz stajımı Imperial College London’da tamamlayıp tez projeme Prof. Yusuf Menceloğlu’nun laboratuvarında başladım. Aynı zamanda programların paralelliği, ilgimi çeken konuların kesişiminde olması ve çalışmak istediğim bir alan olması nedeniyle Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik bölümünde çift anadal programına kaydoldum. 2019 yılında iki programdan da mezun olarak, EPFL’de yüksek lisansıma başladım.

 

Sabancı Üniversitesi mezunu olmak profesyonel hayatta size neler kazandırdı?

Sabancı Üniversitesi'nin en iyi programlarında eğitim aldığımı düşünüyorum. Özellikle laboratuvarda çalışma imkanlarının sıklığı ve projelere katılma şansı sayesinde, derslerdeki teorik eğitimin yanında pratik eğitimi de yoğun bir şekilde aldım. Akademisyenlerimizin hepsinin açık kapı politikası ve bölümlerdeki öğrenci sayısının nispeten az olması, hocalarımla sık sık fikir alışverişinde bulunma imkânı sağladı. Sağladığım bağlantılar sayesinde staj ve iş başvurularında seçeneklerimin arttığını düşünüyorum. Akademik bir kariyer kovalarken yaptığım tercihlerde her zaman fikrini alabileceğim ve güvenebileceğim bir kadronun desteğini hissettim ve yüksek lisans ile doktora başvurularımda da bundan oldukça faydalandım

 

University of Cambridge’in en prestijli bursu olan Gates Cambridge Scholarship'i kazandınız. Hangi programda eğitim alacaksınız? Başvuru ve kabul sürecinizi biraz aktarabilir misiniz?

Malzeme Mühendisliği ve Metallurji bölümünde doktora çalışmalarıma Ekim 2024’te başlayacağım. Burs başvurusu doktora başvurusuyla paralel işlemekte olup, istenilen ek dokümanlar da online sisteme yükleniyor. Bunlardan en önemlisi, burs ile ilgili istenilen ek referans mektubu ve bursa spesifik olarak uygunluğunuzu anlattığınız paragraf soruları. 4 ana kriterden oluşan başvuruda akademik mükemmeliyetlik, program ve araştırma konusu seçme sebebiniz, liderlik kapasiteniz ve diğer insanların hayatlarını iyileştirmeye adanmışlığınız inceleniyor. Başvurum esnasında referans mektubumu Sabancı Üniversitesi'ndeki eğitim hayatım boyunca bana mentörlük yapan ve yol gösteren hocalarımdan Profesör Canan Atılgan’dan aldım. Aynı zamanda katılacağım laboratuvardaki danışmanlarım ile konuşarak, daha önce bu bursu almış olan öğrencilerle iletişim bilgilerini elde ettim. Bu öğrencilerin fikirlerini de dinleyerek, kendi başvuru dokümanlarımı hazırladım.

 

Başvuru ardından başvurulan bölümdeki akademisyenlerle bir ön mülakat yapılıp programa ve başvurulan laboratuvara uygunluğunuz ölçülüyor. Ardından Cambridge Üniversitesi'ndeki bölümünüz sizi bu burs için aday gösterip göstermeyeceğine karar veriyor, buraya varabilmek için halihazırda bir doktora kabulü almanız gerekiyor. Bu süreçte başta yaklaşık 8000 olan başvuru sayısı 100 civarına düşüyor. Bu 100 kişilik listeye kalan adaylar ile Gates Cambridge Vakfı'ndan akademisyenler bursa uygunluk ile ilgili sorular ve kişisel hedeflerin anlatılmasını içeren yaklaşık yarım saatlik bir görüşme yapıyorlar. Bu süreçlerin ardından da son karar veriliyor ve adaya bildiriliyor.

 

Doktora çalışmalarınızla ilgili projeleriniz ve hedefleriniz neler?

Doktora çalışmalarımı Cambridge Centre for Medical Materials laboratuvarında yapmayı planlıyorum. Projemde, yapıyı işlevle ilişkilendirmeye odaklanarak mekanik, kimyasal ve biyolojik özellikleri açısından rejeneratif tıp için optimize edilmiş doku mühendisliği iskeleleri tasarlamaya çalışacağım. Bu iskelelerin kullanım alanları değişken olmakla birlikte ana olarak yara iyileştirme bandajları, darbe ve travmaya karşı hasarlı organların onarımını sağlayan sentetik dokular ve gelecekte üretilmesi hedeflenen sentetik organlardır. Cambridge Centre for Medical Materials’ta yapacağım doktora, bana bu alanı daha fazla keşfetmek ve topluma anlamlı bir şekilde katkıda bulunmak için gerekli kaynakları, uzmanlığı ve iş birliği fırsatlarını sağlayacak. Araştırmalarım sayesinde, sağlık araç ve gereçlerini ihtiyacı olan herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyorum.

 

Şu an çalışmakta olduğunuz Ion Membranes isimli start-up hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu şirketteki görevleriniz neler?

Ion Membranes şirketinde Şubat ayından beri Ar-Ge mühendisi olarak çalışmaktayım. Şirket ile ilgili bilgi edinmemi yine Sabanci Üniversitesi’nden Prof. Özge Akbulut sağladı. Şirket yeşil hidrojen ve sürdürülebilir enerji konularında uzmanlaşmış iki ortak tarafından kurulmuş olup, özellikle Avrupa Birliği'nin 2030 hedefleri doğrultusunda doğaya dost ve sürdürülebilir enerji ürünleri üzerinde çalışmakta. Şirketin ana odak noktası yeni teknoloji kullanılarak ürettiği ve içeriğinde flor olmayan yüksek verimlilikli, batarya ve hidrojen yakıtı uygulamalarında kullanılan membranlar.

Görevlerim başlıca:

-Ar-Ge, yeni ürün ve mevcut ürün projeleri ile ilgili literatür ve kıyaslama araştırmalarının yapılması.

-Mevcut ürün ve biyomedikal yeni ürün geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi ve laboratuvar denemelerinin yapılması, firma içinde ve dışında yürütülecek test çalışmalarının takibi, üretim süreçleri için girdilerin sağlanması, endüstriyelleşme adımlarının desteklenmesi.

-Tübitak, Avrupa veya Amerika’daki her türlü ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerinde proje yazım ve proje yürütme çalışmalarında aktif görev alınması ve gerektiğinde liderlik yapılması.

-Yapılan tüm çalışmaların dokümente edilmesi ve gerekli raporların hazırlanması.

 

Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?

Doktoramı tamamladıktan sonra akademik kariyerime devam etmeyi planlıyorum. Mezuniyetimin ardından üniversite ve araştırma kurumlarında profesörlük ve ders verirken araştırma yapma hedeflerim var. Geleceğin en önemli teknolojik ilerlemelerinin yeni malzemelerin geliştirilmesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Akademik hayatımda, canlı maddenin yapı taşları olan karmaşık sistemleri keşfederek, biyoloji ve malzeme biliminin kesişim noktasında mevcut bilgiyi genişletmeyi ve sağlık alanındaki gelişmelere bir malzeme mühendisi olarak katkı sağlamayı hedefliyorum.

 

Aday öğrencilere ve henüz lisans eğitiminin başındaki öğrencilere neler tavsiye edersiniz?

Öncelikle, bölüm seçerken kafaları net değilse çok acele etmemelerini öneririm. 2014’te girişimi yaptığım zaman kayıt olduğum Üretim Sistemleri Mühendisliği (şimdiki adıyla Endüstri Mühendisliği) dışında diğer bölümlerle ilgili bilgi almamı sağlayan `major fest` etkinliklerine katılmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Lisans eğitimi süresince ilgi alanlarıyla ilgili fikirler geliştirmeleri, konularında eksik olduğunu düşündükleri alanları ve problemleri araştırmaları ileride profesyonel hayatlarında fayda sağlayacaktır.