Öğretim Üyelerimize TÜBİTAK 2508 Slovenya ARRS Desteği

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyeleri Ali Koşar ve Morteza Ghorbani’nin projeleri TÜBİTAK 2508 Slovenya ARRS çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Öğretim Üyesi Ali Koşar yürütücülüğünde gerçekleşecek olan “Proje Yüzey Islanabilirliği ve Akustik Alan Yaklaşımlarının Kombine Etkisiyle Kaynama Isı Transferi ve Kritik Isı Akısının Artırılması” konulu projede, karışık ıslanabilirliğe sahip yüzeylerin üretilmesi ve akustik alan yardımıyla bu yüzeylerde kaynama fenomeni manipüle edilip enerji verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.  

24 ayda tamamlanacak çalışma, küçük ölçek kaynama konusunda öncü olacak ve birleşik aktif (akustik alan) ve pasif (yüzey karışık ıslanabilirlik) yöntemlerin uzay teknolojisi, enerji sistemleri, mikroreaktörler gibi birçok uygulamada yaygın olarak kullanılması ve uygulanması konusunda literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. Projede aynı zamanda Sabancı Üniversitesi’nden Abdolali Khalili Sadaghiani ve University of Ljubljana'dan Matevž Dular görev almaktadır.  

Öğretim Üyesi Morteza Ghorbani yürütücülüğünde gerçekleşecek olan “Mikro Ölçekli Hidrodinamik Kavitasyon ile Aktif Farmasötik Bileşenlerin Uzaklaştırılması” konulu projede, çevre dostu bir yaklaşım olarak kavitasyon mekanizmasına dayalı aktif farmasötik uzaklaştırma için yeni bir metodolojinin geliştirmesi amaçlanmaktadır.

24 ayda tamamlanacak çalışma, yeşil bir teknikle dezenfeksiyon arıtma adımını ilerletecek ve farmasötik bileşenlerin bozunması konusunda kavitasyon bazlı reaktörün pratik bir yöntem/araç olduğunu kanıtlayacaktır. Projede aynı zamanda Sabancı Üniversitesi’nden Ali Koşar araştırmacı, Araz Sheibani Aghdam danışman ve Farzad Rokhsar Talabazar doktora öğrencisi olarak ve University of Ljubljana'dan Mojca Zupanc görev almaktadır.