Öğretim Üyemiz Meltem Elitaş’in çalışması Analyst/RSC Dergisi’ne kapak seçildi

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Meltem Elitaş ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitiüsü Öğretim Üyesi H. Cumhur Tekin’in günlük hayatımızda acil ve klinik uygulamalarda yaygın olarak kullandığımız serumların (intravenoz sıvıların) insan hücre hatlarına etkilerinin manyetik alan kaldırma kuvveti kullanarak, tek hücre hassasiyetinde incelenmesini içeren çalışması, Analyst Dergisi’nin kapak konusu oldu.  

Analist Dergi

İntravenöz sıvılar (serumlar), acil ve yoğun bakım ünitelerinde dehidrasyonun tedavisinde veya kemoterapötik ilaçların uygulanmasında her yaştan hastada yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki, 100 yılı aşkın bir süredir yaygın olarak uygulanan bu sıvılar sağlıklı ve kanserli hücrelere ne şekilde etki etmektedir? Klinikte intravenöz sıvıların en yaygın olarak kullanılanları: Dekstroz, Ringer ve NaCl solüsyonlarıdır. Son yıllarda, uygulanan intravenöz sıvıların seçimiyle hastaların tedavi sonuçlarının değişebileceği gözlenmektedir. Dr. Elitas ve Arkadaşları bu çalışmasında tek hücre hassasiyetinde manyetik kaldırma tekniğini kullanarak intravenöz sıvıların insan endotel (HUVEC) ve monosit (U937) hücrelerine etkilerini incelemiştir. Bu çalışmada geliştirilen manyetik kaldırma platformu ile fenotipik veya genetik özelliklerini değiştirmeden tek hücrelerin etiketsiz manipülasyonu sağlanmıştır. Bu yöntem hücrelere zarar vermeden hücrelerin yoğunluklarını (Manyetik kaldırma kuvveti) ölçerek, deformasyon indekslerini ve alanlarını belirleyerek karakterizasyonunu sağlamaktadır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar insan endotel ve monosit hücrelerinin farklı intravenöz sıvılara seçici yanıtlar verdiğini göstermektedir.

Makaleye erişim linki:

https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/an#!issueid=an148022&type=current&issnprint=0003-2654