Sabancı Üniversitesi, UniSAFE Araştırmasına Katılan 46 Üniversite Arasında

Üniversitemiz, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) liderliğinde, 15 Avrupa ülkesinden 46 üniversitenin dahil olduğu UniSAFE araştırmasında yer alacak.  

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet alanında en uzun süreli ve geniş kapsamlı araştırma olan UniSAFE’in saha çalışmaları SU Gender’dan Hülya Adak ve Ayşe Gül Altınay tarafından yürütülecek. Çalışmalar Ocak 2022’de başlayıp Nisan 2022’e kadar devam edecek. Araştırmaya 46 üniversitenin çalışanları, lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılacak.  

UniSAFE Bilimsel Koordinatörü Sofia Strid tarafından yapılan açıklamada “Akademide toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda giderek artan bir ilgi olmasına rağmen, Avrupa’daki araştırma dünyasında bilgi ve politika üretimindeki geri kalmışlık devam ediyor. Geniş ölçekte derinlemesine veri üretmek yalnızca farkındalığı artırmaya hizmet etmeyecek, aynı zamanda üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik araçlar geliştirmeleri için sağlam bir temel sağlayacaktır” denildi.

UniSAFE araştırmasının ilk adımını Avrupa üniversitelerinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yaygınlığı konusunda ölçümlenebilir kanıtlar toplamak ve sebep-sonuç ilişkisini anlamak oluşturacak. Sonraki adımda, sağlam ve karşılaştırılabilir veriler; toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme, öğrencilerini ve personelini koruma, failleri kovuşturma ve mağdurlarına hizmet sağlama konusunda köklü bir değişiklik yaratmak isteyen tüm üniversiteler ve kuruluşlar için önerilere ve kılavuzlara dönüştürülecek.

Sonuçların Temmuz 2022’de açıklanacağı araştırma katılan tüm kurumlar şu şekilde:

 1. University of Namur (BE)
 2. University of Ghent (BE)
 3. University of Liège (BE)
 4. Institute of Czech Literature Czech Academy of Sciences (CZ)
 5. University of Ostrava (CZ)
 6. West Bohemian University (CZ)
 7. Tampere University (FI)
 8. University of Lapland (FI)
 9. University of Helsinki (FI)
 10. International Space University (FR)
 11. CNRS (FR)
 12. University of Paris-Est (FR)
 13. University of Cologne (DE)
 14. Technical University of Dresden (DE)
 15. Forschungszentrum Jülich (Helmholtz Association) (DE)
 16. University of Lübeck (DE)
 17. FH Aachen (DE)
 18. University of Akureyri (IS)
 19. University of Reykjavik (IS)
 20. University of Iceland (IS)
 21. TU Dublin (IE)
 22. Maynooth University (IE)
 23. University of Cagliari (IT)
 24. CNR (IT)
 25. University of Turin (IT)
 26. Vilnius Art Academy (LT)
 27. Vilnius University (LT)
 28. Kaunas University of Technology (LT)
 29. Wrocław University of Environmental and Life Sciences (PL)
 30. Nicolaus Copernicus University in Toruń (PL)
 31. Institute of Nuclear Physics (PL)
 32. Union University (RS)
 33. University of Belgrade (RS)
 34. University of the Basque Country (ES)
 35. University of Granada (ES)
 36. University Jaume I (ES)
 37. University of Deusto (ES)
 38. University of Gävle (SE)
 39. Halmstad University (SE)
 40. University West (SE)
 41. Ozyegin University (TR)
 42. Sabanci University (TR)
 43. Middle East Technical University (Ankara) (TR)
 44. Babraham Institute (UK)
 45. University of Warwick (UK)
 46. Brunel University (UK)