Sabancı Üniversitesi ve SabancıDx işbirliği ile kurulan Core-Hub insiyatifi Lava Check Day etkinliğini gerçekleştirdi

SabancıDx'in teknoloji ve inovasyon alanındaki deneyimini, Sabancı Üniversitesi'nin yetkin akademik kadrosu ve gelişmiş Ar-Ge merkezleri ile dijital ve analitik alanından sürdürülebilir yeni ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirerek girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmayı hedefleyen Core-Hub, etkinliğe katılan proje ekiplerinin sunumuyla Core-Hub danışma ve yönetim kurulu değerlendirilmesine sunuldu.

Lava Check Day

Etkinliğe Core-Hub danışma ve yönetim kurulu üyelerinden Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Yeliz Erinçkan, Sabancı Üniversitesi Rektör Yarıdmcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldız, SabancıDx Genel Müdürü Tevfik Kor, SabancıDx Veri Analitiği Lideri Esin Yılmaz, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Erkay Savaş ve Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Kemal Kılıç, Cemal Yılmaz, Onur Varol ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Kerem Kılıç katılım gösterdi.

Lava Check Day_2

Core-Hub insiyatifi 2022 Eylül’ünde yapmış olduğu ilk çağrı kapsamında, üniversitemiz öğretim üyelerinin akademik yürütücülüğünü yaptığı dört projeyi destekleme kararı almış ve projelerin doğrulanma ve geliştirilme çalışmalarına Ocak 2023 itibariyle başlanmıştı.

Bu projeler;

FluenceIn: Marka, Influencer ve Ajansların işbirliği yapabilecekleri, markaların bütçe kısıtlarına uyacak şekilde, reklam kampanyası özelinde hangi influencerlarla çalışmalarını sosyal medya analitiklerine dayanarak belirlemelerini sağlayabildikleri bir platform geliştirme projesi (Yürütücü: Onur Varol)

HVAC Energy Optimizer: Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin enerji sarfiyatını azaltıcı şekilde yönetilmesini sağlayacak olan yapay zeka destekli yazılım geliştirme projesi (Yürütücü: Sinan Yıldırım)

StrategyX: Kurumların strateji geliştirme, uygulama ve kontrol aşamalarında kullanabilecekleri araçların bulunduğu yapay zeka destekli platform (Yürütücü: Nüfer Yasin Ateş ve Kerem Kılıç)

Text2Test: Yapay zekâ destekli yazılım testlerinin otomasyonunu sağlayacak olan araç geliştirilmesi projesi (Yürütücü: Cemal Yılmaz)