Sabancı Üniversitesi’ne TÜSEB proje desteği

Sabancı Üniversitesi ve SUNUM’un TÜSEB Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı kapsamında sunmuş olduğu üç adet projesinin tamamı desteklenmeye hak kazandı.

TÜSEB Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı ile literatürde yer alan biyolojik veri setlerinin hesaplamalı analizleri sonucunda, hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi planlanmaktadır. 

TÜSEBSistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı proje desteği alan projelere ait bilgiler:

Kısaltmalar:

MDBF: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

SUNUM: Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi