Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri 2022

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl verilen ve sosyal bilimler alanında Türkiye’deki ilk uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2022 yılı konusu “Küreselleşmenin Geleceği: Devletin Dönüşü mü?” olarak belirlendi. Ödüle son başvuru tarihi 14 Ocak 2022.

SSAward_Tr

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü kapsamında yukarıda belirtilen temaya önemli katkılarda bulunmuş bir kişiye Jüri Özel Ödülü verilecek.  Makale Ödülü kategorisinde ise 45 yaşının altındaki kişilerce yazılmış makaleler ödüllendirilecek. Makale Ödülleri ve Jüri Özel Ödülü sahiplerini uluslararası ve bağımsız bir jüri belirleyecek.

Ödül Teması

Küreselleşme devlet, piyasa ve toplum arasındaki ilişkileri dönüştürmektedir. Bu yüzyılın başında, küreselleşmenin finans ve ticaret kurumlarına karşı gerçekleşen protestolar ve sosyal hareketler, araştırmacıları küreselleşmenin tutulmayan vaatlerini, kazananlarını ve kaybedenlerini ve giderek artan hoşnutsuzluğu incelemeye yöneltti. Son yirmi yılda, küreselleşmenin ekonomik boyutunun ötesinde bir tepkiyle karşı karşıyayız. Uluslararası ve bölgesel kurumlardan çekilmeler, milliyetçi liderlerin seçim başarıları, göçmen karşıtlığı, siyasi ve sosyal küreselleşmeye karşı bu tepkinin yeni tezahürleridir.

Bununla beraber, bir devletler dünyasında yaşıyoruz. Pandemi, küreselleşmenin gerilemekte olup olmadığı ve devletin eski gücüne dönüşüne tanık olup olmadığımız konusundaki süregelen tartışmaları bir kez daha canlandırdı. Eğer devletin dönüşü ile karşı karşıya isek, bu nasıl bir devlet olacak? Modern dünyanın karmaşıklığı, devletin yapısı ve yeteneklerinin hem kendi toplumu hem de uluslararası toplum için her zamankinden daha da önemli olduğunu tartışmasız bir şekilde ortaya koydu. Çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkışı ve otoriter hükümetlerin devlet kapitalizmini alternatif model olarak benimsemesi küreselleşme olgusunu nasıl bir geleceğin beklediğinin sorgulanmasını getirmektedir.

Bu soruları ele alan ve farklı bağlam ve tarihi dönemleri kıyaslayan makaleler değerlendirmeye alınacak.

Ödüller

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü kapsamında, ödül teması kapsamında uluslararası ve bağımsız bir jüri tarafından belirlenen bir kişiye 25.000 USD tutarındaki Jüri Özel Ödülü verilecek. Makale kategorisinde ise yine aynı jüri tarafından yapılan başvurular arasından seçilen belirli sayıda makaleye 10.000 USD tutarında ödül verilecek.

Ödüle 14 Ocak 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. 

Daha fazla bilgi için

https://award.sabanciuniv.edu