SU GENDER Ufuk2020 Projelerine Avrupa Komisyonu’ndan Hibe Desteği

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU GENDER), ortak olarak yer aldığı iki proje ile Ufuk2020 Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Sabancı Üniversitesi sosyal bilimler alanında, Ufuk2020 Programı kapsamında bugüne kadar desteklenen 8 projesi ile alanında Türkiye’de en başarılı kurum oldu.

Sabancı Üniversitesi’nin farklı alanlarda kurduğu mükemmeliyet merkezlerinden biri olan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU GENDER), Ufuk 2020 Programı Sosyal ve Beşeri Bilimler alanı son çağrısında ortak olduğu iki projeyle destek almaya hak kazandı. Böylelikle SU Gender Türkiye’de bu alanda hibe alan sekiz projeden ikisini almış olma başarısını da gösterdi.

SU Gender Araştırmacısı Doktor Öğretim Üyesi Kristen Sarah Biehl Öztuzcu’nun ortak olarak yer aldığı “Bütüncül Toplum Perspektifinden Orta Büyüklükteki Şehirlerde ve Kırsal Alanlarda Yaşayan 2014 Sonrası Göçmenlerin Entegrasyonu” (WHOLE-COMM - Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small and Medium-sized Towns and Rural Areas from a Whole of Community Perspective) projesinde, küçük ve orta boy kasabalarda ve kırsal alanlarda artan göçmen varlığına yönelik uyum süreçlerinin tüm toplumu kapsayacak bir yaklaşım ile desteklenmesi amaçlanmaktadır. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 10 farklı ülkeden 12 ortak bulunmaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Kristen Sarah Biehl Öztuzcu’nun ortak olduğu bir diğer AB projesi olan “Yeni Gelenler için Uyum Alanları olarak Varış Altyapıları” (ReROOT- Arrival infrastructures as sites of integration for recent newcomers) ile kentsel alanlara yeni gelen yeni göçmenlerin uyum süreçlerinde kilit rol alan, birbiriyle örüntülü ve çoğunlukla kayıt dışı olan sosyal ağlar ve fiziki mekanları ‘varış altyapıları’ kavramsal çerçevesinden inceleyecek, ve bu yapıların gelişimine katkı sunacaktır. Belçika tarafından koordine edilecek projede toplamda 9 farklı ülkeden 12 ortak bulunmaktadır.

SU Gender’ın proje ortağı olarak yer aldığı, 2019 yılında yine AB Ufuk 2020 programı tarafından desteklenen “Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek için Cinsiyet Eşitliği Eylemleri” (GEARING-Roles - Gender Equality Actions in Research Institutions to transform Gender Roles) projesi de 2023'e kadar devam edecektir. Yürütücülüğünü Prof. Dr. Ayşe Gül Altınay ve Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Gülru Göker'in yaptığı, İlayda Ece Ova'nın proje uzmanı olarak yer aldığı GEARING-Roles kapsamında, kadınların yüksek öğretimdeki durumunun iyileştirmesi, temsil mekanizmaları ve karar alma süreçlerinde ortaya çıkabilecek toplumsal cinsiyete dayalı dengesizliklerin giderilmesi, araştırma ve müfredatta toplumsal cinsiyet bilgisi ve bakış açısının yer alması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İspanya tarafından koordine edilen projede 6 ortak bulunmaktadır.