SUNUM’un Liderliğindeki Sağlık Projelerine TÜBİTAK 1004 Desteği

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM’un “Sağlık için takip ve tanıya yönelik hızlı, ekonomik ve özgün nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemlerinin geliştirilmesi” alanında son ürün ve yan ürün oluşturulmasını amaçlayan NANOSIS başlıklı Teknoloji Kazanım Yol Haritası, TÜBİTAK 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında destek aldı.

SUNUM liderliğinde 24 kurum/kuruluş ve 106 araştırmacıyı bir araya getiren Ar-Ge ve Teknoloji İşbirliği Ağı (NANOSIS Platformu) kapsamında 5 farklı araştırma programında yer alan 15 projenin çıktı olarak ana hedefi; nanomalzemelere dayanan minyatürleştirilebilir, kullanımı kolay, sağlam, endüstriyel süreçlere uygun, değişik hassasiyet seviyelerinde ve düşük maliyetli algılayıcılar geliştirmesidir.

Sabancı Üniversitesi bünyesinde bugüne kadar fonlanacak en büyük bütçeli girişimlerden biri olan NANOSIS Platformu, öncelikle sağlık ile elektronik bileşenler kesişiminde kurgulanmıştır. Ancak beş farklı araştırma programı altında, yatayda ve dikeyde her biri farklı son ürün ve yan ürünlere giden toplam 15 proje farklı sektörlere uygulanabilecek potansiyele sahiptir. 

Hızlı ve ekonomik tanı ve takip içingeliştirilecek özgün prototipler, sahada (evde, çiftlikte, tarlada, ortak kullanım mekanlarında) kullanılabilecek tanı kitleri, biyosensörler içermekte ve evde sağlık kavramları gibi önleyici tıp çalışmaları ile kontaminasyon çeşidinin moleküler yöntemlerle saptanması gibi uygulamaları kapsamaktadır.

Geliştirilecek ürün prototiplerinin, sağlığın yanı sıra, tarım, gıda, otomotiv, savunma, tüketici elektroniği, yapı ve teknik tekstil sektörlerinde yaygın yelpazede uygulama/ticarileştirme alanları ile katma değer yaratması, sosyo-ekonomik, teknolojik, etik ve toplumsal birçok yansımaları olması öngörülmektedir.

“Nanomalzemeler, Nanoyapılar ve Sistemler” alt başlıklarında sanayimizin yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği bir yapıya kavuşabilmesi için sektörler ve disiplinler arası işbirlikleri ile yeni teknolojilerin özümsenmesi, yetkinlik ve becerilerin arttırılması hedefleyen Beş Araştırma Programı’nın bilgileri aşağıdaki gibidir:  

  1. Araştırma Programı 1 (Yürütücü: Yeditepe Üniversitesi): Enfeksiyona neden olan ajanların sıvı fazda belirlenmesine yönelik nanoteknolojik sensörlerin geliştirilmesi,
  2. Araştırma Programı 2 (Yürütücü: Arçelik A.Ş.): Aeresol ve gaz fazında kontaminasyon uyarısı verebilen nanoteknolojik sensörlerin geliştirilmesi,
  3. Araştırma Programı 3 (Yürütücü: Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.): Giyilebilir teknolojiler ile sağlık verilerinin takibine yönelik nanoteknolojik sensörlerin geliştirilmesi,
  4. Araştırma Programı 4 (Yürütücü: SUNUM): Düşük derişimlerdeki özel ajanların belirlenmesi için özgün malzemelerin ve fonksiyonel yüzeylerin geliştirilmesi,
  5. Araştırma Programı 5 (Yürütücü: Sabancı Üniversitesi): Protein bazlı ve tanıya yönelik mikroakışkan biyoçipler geliştirilmesi.

TÜBİTAK 1004 Programı

TÜBİTAK 1004 Programı yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.