Öğretim Üyelerimizin projelerine TÜBİTAK 1505 desteği

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyeleri Bekir Dızman ve Yusuf Menceloğlu’nun yürütücüsü olduğu projeler, TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

gazetesu_32

Bekir Dızman’ın yürütücüsü olduğu “Bebek Bezi için Dokusuz Üst Yüzey Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Dermal Reaksiyonların Önlenmesi Amacıyla Kullanılması” başlıklı projede, yenilikçi ve çok yönlü bebek bezi için dokusuz üst yüzey formülasyonlarının geliştirilmesi ve bebek bezlerinde kullanılması amaçlanmaktadır. Halihazırda kullanılan ithal formülasyonların yerine projede geliştirilecek yerli ve çevre dostu formülasyonlar ile ebeveynlerin en çok şikâyet ettiği ve 0-2 yaş arası bebeklerde oldukça sık görülen İritan Bebek Bezi Dermatitit (pişik) probleminin önüne geçilecektir. Projede elde edilen formülasyonlar Hayat Kimya Sanayi AŞ ile yapılan iş birliği ile bebek bezi üretiminde kullanılarak Türkiye ve Dünya pazarına sunulacaktır. Hayat Kimya Sanayi A.Ş. ile birlikte sunulan ve 24 ayda tamamlanması hedeflenen projede ayrıca Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik ABD Bütünleşik Doktora Öğrencisi Mehmet Sinan Tübcil bursiyer olarak, Hayat Kimya AR-GE merkezinden Şebnem Kemaloğlu Doğan ve Özlem İbrahimoğlu Müşteri Kuruluş Proje Sorumluları olarak görev alacaklar.

Yusuf Menceloğlu’nun yürütücüsü olduğu "Polisakkarit Katkılı Biyobozunur Karboksilik Nitril Butadien Kauçuk (XNBR) Eldiven Formülasyonu" başlıklı proje, pandemi ile birlikte kullanımında yüzde 30-40 artış olan tek kullanımlık lateks eldivenlerin çevre yükünü azaltabilmek amacı ile doğada parçalanabilir dolgular ile takviye edilmesini amaçlamaktadır. Biyobozunur lateks eldiven üretiminde sürdürülebilir kaynak olarak, gıda maddesi olmayan bitkisel kaynaklı katkıların/atıkların yeni bir proses ile ileri dönüşümü gerçekleştirilerek üretimde kullanılacaktır. Proje kapsamında öncelikle selüloz esaslı tekstil atıkları lateks formülasyonu ile uyumlu hale getirmek üzere aşılama reaksiyonu gerçekleştirilecek, sonrasında hazırlanacak formülasyon ile eldiven üretilerek, mekanik ve biyobozunurluk testleri gerçekleşitirilecektir. Proje kapsamında selüloz esaslı atıklar değerlendirilerek kullnımı hızla artan biyo bozunur tek kulanımlık eldiven üretilecektir. Beybi Plastik Sanayi A.Ş. ile birlikte sunulan ve 24 ayda tamamlanması hedeflenen projede ayrıca Beybi Plastik firmasından Bermal Tekeş, Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Programı doktora öğrencisi Çağla Girişken ve yüksek lisans öğrencisi Gökmen Şanlı görev alacaklar.