Sabancı Üniversitesi Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu (DİİB) Protokolünü İmzaladı

Sabancı Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi liderliği’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle, dijital teknolojiler alanında akademi, kamu ve sanayi arasında iş birliklerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu” protokolünü imzaladı.

gazetesu2_1

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi liderliğinde, dijital teknolojiler alanında akademi, kamu ve sanayi arasında iş birliklerini güçlendirecek Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu protokolünü sekiz üniversite imzaladı. İmza töreni Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici’nin yanı sıra Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin rektörlerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Dijital İnovasyon ve İş Birliği Platformu; kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik yerli teknolojik çözümlerin geliştirilmesi, kamu ve özel sektördeki insan kaynağının sahip olduğu ileri dijital becerilerin geliştirilmesi adına kısa / uzun dönemli eğitim programlarının hayata geçirilmesi, dijital ekonominin gelecekte oluşturacağı fırsatlardan en yüksek verimle faydalanılması adına strateji ve politika çalışmalarının desteklenmesi, uluslararası iş birlikleri ile hizmet kapsamının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi gibi faydalar sağlayacaktır.