Yılın ilk döneminde Sabancı Üniversitesi projelerine TÜBİTAK 1001desteği

2020 Yılı 1. Dönem TÜBİTAK 1001 Programı sonuçları açıklandı. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve araştırmacılarının yürütücü, araştırmacı veya danışman olduğu toplam onüç proje desteklenmeye hak kazandı. Bu sayı ile Sabancı Üniversitesi TÜBİTAK 1001 Programından en çok destek alan üniversiteler arasında yer aldı.


“TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemek şeklinde ifade ediliyor.

Yılın birinci döneminde TÜBİTAK 1001 desteği alan projelerimiz:

Yürütücü olduğumuz Projeler:

SUNUM Araştırmacısı Abdolali Khalili Sadaghiani, "3D architectural carbon-based hybrid structure for interfacial photothermal vaporization: water purification and desalination applications" başlıklı proje ile.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Bekir Bediz, "Laminasyon/Katman Parametre İnterpolasyon Yöntemine Dayalı Spektral Modelleme Yaklaşımı Kullanılarak Üretilebilir, Değişken Sertlikte Kompozit Plakaların Tasarımının Çok Amaçlı Eniyilenmesi" başlıklı proje ile.

MDBF Araştırmacısı Can Çalışkan, "Geniş Bantlı Düşük Gürültülü X-ile-K Bantları için SiGe BiCMOS Verici/Alıcı Modülü Çekirdek Çipi" başlıklı proje ile.

SUNUM Araştırmacısı Hayriye Ünal, "Güneş ışığına bağlı kontrollü salım özelliği gösteren çevre dostu pestisit nanoformülasyonlarının geliştirilmesi" başlıklı proje ile.

MDBF Öğretim Üyesi İbrahim Kürşat Şendur, "Işınımsal Isı Transferi Uygulamaları İçin Geniş Bantta Yayınım/Yansıma Yapan Yüzey Topoloji Tasarımı" başlıklı proje ile.

Temel Geliştirme Programı Öğretim Üyesi - Mehmet Kuru "17. Yüzyıl Osmanlı ve Akdeniz Dünyası Üzerine Bir Global-Mikrotarih Çalısması: Osmanlı Gümrük Emini Hasan Aga ve Kardesi Toskanalı Gonfaloniere Anton Bogos Çelebi" başlıklı proje ile.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Mustafa Oğuz Afacan, "İkinci Aşama Nakillerin Olduğu Obje Tahsis Problemlerinde Optimal Mekanizma Tasarımı" başlıklı proje ile.

MDBF Öğretim Üyesi Yaşar Gürbüz, "5G Haberlesme Sistemleri için Düsük Faz Gürültülü SiGe BiCMOS Frekans Sentezleyici" başlıklı proje ile.

Araştırmacı olduğumuz Projeler:

SUNUM Araştırmacıları Cenk Yanık, Eda Goldenberg, Meral Yüce, Mustafa Kemal Bayazıt, Yılmaz Şimşek, "Refrakter Grup 4 Metal Nitrür Nanoyapılar ve Plazmonik Uygulamaları " başlıklı proje ile.

MDBF Öğretim Üyesi Emre Erdem, "Spin Akımları Kullanılarak Elmas-NV Merkezleri Arasında Kuantum Dolanıklık Etkilesiminin Gösterilmesi" başlıklı proje ile.

MDBF Öğretim Üyesi Lütfi Taner Tunç, "HibriT Üretimde Eklemeli ve Talaşlı İmalat Süreçleri Arasındaki Etkileşimin Analizi ve İyileştirilmesi için Yöntem Geliştirilmesi (HyMan) " başlıklı proje ile.

Danışman olduğumuz Proje:

MDBF Öğretim Üyesi Emre Erdem, "Katalitik Olmayan Sol-Jel Yöntemiyle Bor Karbür (B4C) Nano-fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları" başlıklı proje ile.

MDBF Öğretim Üyesi Öznur Taştan, "Mediator Kompleksi alt birimi MED15in düzenledigi genlerin kolorektal kanser tanısı, prognozu ve tedavisindeki potansiyellerin incelenmesi" başlıklı proje ile.