Avrupa Birliği’nden Öğretim Üyelerimize Proje Desteği

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Kaan Korkut Tokgöz ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Abdurrahman Atçıl’ın projeleri MSCA Postdoctoral Fellowships Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Desteklenen projeler

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl’ın danışman ve yurtdışından araştırmacı Naveen Kanalu'nun yürütücü olduğu “Idioms of Law: Transregional Legal Mobilities between the Ottoman and the Mughal Empires (c. 1670-1740)başlıklı projesi.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kaan Korkut Tokgöz’ün yürütücüsü olduğu, “Energy- and Spectrally-Efficient sub-THz Transmitter Array Towards Indoor 6G Infrastructure” başlıklı projesi.

MSCA Postdoctoral Fellowships Programı Hakkında

Avrupa Birliği tarafından desteklenen MSCA Programının amacı, doktora sahibi, uluslararası, disiplinler arası ve sektörler arası hareketlilik yoluyla yeni beceriler kazanmak isteyen araştırmacıların yaratıcı ve yenilikçi potansiyelini geliştirmektir. Program, herhangi bir milletten başarılı olan tüm araştırmacılara açık olup, araştırmacıları, akademik olmayan sektörde araştırma ve yenilik projeleri üzerinde çalışmaya teşvik ediyor.