CDP Türkiye Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş ve IICEC Direktörü Bora Şekip Güray “Karbon Nötr Gelecek Webinarı”nda konuştu

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi “Karbon Nötr Gelecek” başlığıyla devam etti. Webinar’ın ikinci bölümünde Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu - CDP Türkiye Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray konuşmacı olarak yer aldı.

Karbon_Nötr_Gelecek_Webinarı_2

Turkuvaz Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde gerçekleşen webinar’da değerlendirmelerde bulunan Mirhan Köroğlu Göğüş,iklim değişikliğine şirketlerin yaklaşımları konusuna dikkat çekti. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu çatısı altında 2010 yılından beri CDP’nin Türkiye ayağını oluşturduklarını ifade eden Göğüş, “Sadece iklim değişikliği değil, su yönetimi konusunda da şirketlerin duyarlılığının arttığını görüyoruz. Özellikle son 10 yıldır, şirketler değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Bu dönüşümü hızlı gerçekleştiren şirketler için iklim değişikliği bir kriz olmaktan çıkıp, fırsat unsuru olarak görüldü” dedi.

Covid-19’a rağmen şirketler CDP raporlamalarına devam ediyor

CDP’nin çağrılarına cevap veren şirketlerin sayısında artış yaşandığını belirten Göğüş şu şekilde konuştu: Türkiye’den yanıt veren şirketlerin her geçen sene CDP aracılığıyla yatırımcılara ve tüm paydaşlarına çevresel etkilerini şeffaf bir şekilde açıklamaya devam ettiklerini görüyoruz. Aynı zamanda raporlamalarının kalitesini de arttırıp uzun vadeli hedefler koymaya başladılar. CDP’nin çağrılarına cevap veren ve vermeyenler arasında da ciddi performans farklılıkları ortaya çıktı. Covid-19 salgınına rağmen hem dünyada hem de Türkiye’de şirketlerin CDP raporlamalarına devam ettiğini gördük. Dünyada 9 bin 600 şirket CDP raporlaması yaptı. Türkiye’den de 60 şirket CDP raporlamasına yanıt verdi.

Webinar’da konuşmacı olan IICEC Direktörü Bora Şekip Güray, Türkiye’nin enerji alanında nasıl fırsatlar yaratabileceği ve temiz enerji ağırlıklı bir gelecek için nasıl bir yol çizilmesi konularında değerlendirmelerde bulundu. IICEC tarafından modelleme altyapısı ve senaryo analizi yaklaşımı gerçekleştirilmiş Turkey Energy Outlook çalışmasının güvenli ve temiz enerji odaklı bulguları ve önerilerini de aktaran Güray, çalışmanın, 2040 yılından önce enerjidenkaynaklı toplam emisyonların zirve noktasına ulaşabileceğini, r  karbon yoğunluğu olarak bakılırsa dageçtiğimiz yıla göre 3’te 1 oranında bir azalmanın yine aynı vadede gerçekleştirilebileceğini, teknolojik gelişmeler ve temiz enerjide artan farkındalık ile birlikte bunların ötesinde kazanımlara ulaşılabileceğini belirtti.

Türkiye’nin çok önemli temiz enerji potansiyeli var

Daha temiz bir enerji geleceğinde yol haritasının neler olması gerektiği konusunda bilgi veren ve elektrikli araçlar, hidrojen, karbon yoğunluğunu azaltma odaklı diğer teknolojiler ve enerji verimliliğinin önemini vurgulayan Güray, şunları söyledi: “Hepimizin bildiği gibi bizi Batımızdaki  ülkelerden ayıran bir unsur bizim gelişmekte olan bir enerji ekonomisi olmamız. Enerji talebinde büyüme potansiyeli var. Bu durum dönüşüm için zorluklar oluştursa da aynı zamanda bir fırsat. Türkiye’nin çok önemli temiz enerji potansiyeli var. Kişibaşı elektrik tüketiminde gelişmiş ülkelerin yarısı seviyesindeyiz.Özellikle elektrifikasyon Türkiye’de çok önemli bir trend. Enerjinin geleceği elektrifikasyonun etrafında şekillenecek.”