CEF’te Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile “Firma Dinamikleri, Sanayi Politikaları ve Ekonomik Büyüme Semineri”

Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank’ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği, “Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance”in (CEF) seminer serisi, Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile online olarak gerçekleşti. 

“Firma Dinamikleri, Sanayi Politikaları ve Ekonomik Büyüme” başlıklı online seminerde; dünya ekonomilerinde firmaların piyasa gücünün kalıcılaştığını, bunun inovasyon ve yatırım üzerinde olumsuz bir etki yarattığını ve rekabetteki azalmanın ekonomik büyüme üzerinde engel teşkil ettiğini söyleyen Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, politika yapıcılarının rekabet politikalarını gözden geçirmeleri, hızlı davranmaları ve pandemi gibi acil durumlarda açık kapı bırakmaları gerekliliğinin altını çizdi. Gözlemlenen trendlerde firma evliliklerine dair düzenlemelerin, ekonomideki dijital dönüşümün ve online platformların etkisinin de altını çizen Akçiğit, seminerde siyasi bağlantıların inovasyon üzerindeki etkisini ve regülasyonlar ile şirket büyüklüğü arasındaki ilişkiyi İtalya ve Türkiye örneklerinde analiz etti.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit Hakkında

Makro ekonomi alanında yaptığı başarılı çalışmalarıyla geçtiğimiz yıl Almanya’nın saygın ödüllerinden, Max Planck-Humboldt araştırma ödülüne layık görülen Prof. Dr. Ufuk Akçiğit. Chicago Üniversitesi ekonomi bölümünde öğretim üyesi olan Akçiğit; ekonomik büyüme, üretim verimliliği, rekabet, özelleştirme, sanayi politikaları, firma dinamikleri, beşerî sermaye ve inovasyon ekonomisi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Akçiğit, dünyada sosyal bilimler alanında ilk kez verilen 1,5 Milyon avro değerindeki araştırma fonu sayesinde oluşturduğu ekiple, 1990’larda Doğu-Batı Almanya’nın birleşmesinde yaşanan ekonomik aksaklıkları ve hala süregelen gelir farklılığı konularında bir araştırma da yürütüyor. Akçiğit, ayrıca Amerikan Ulusal Bilim Vakfı’nın genç akademisyenler için verdiği en prestijli araştırma ödülü olan 500 bin dolar değerindeki CAREER ödülüne layık görüldü. 

Prof. Dr. Akçiğit, ekonomi lisans derecesini 2003 yılında Koç Üniversitesi’nden aldıktan sonra 2009 yılında ‘‘Ekonomik Büyüme ve İnovasyon Politikaları’’ başlıklı teziyle Massachusetts Institute of Technology’deki ekonomi doktorasını tamamladı. Akçiğit, Almanya’daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nde Araştırma Profesörü ve Araştırma Grup Başkanlığı, Boston merkezli Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’nda, Londra merkezli Ekonomik Politika Araştırma Merkezi’nde, Washington merkezli Brookings Enstitüsü’nde, Münih merkezli CESifo Enstitüsü’nde Araştırma Ortağı ve Koç Üniversitesi'nde Seçkin Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta.