Eylem Araştırması ve Dönüşüm Programı Norveç’i Ziyaret Etti

Eylem Araştırması ve Dönüşüm Yüksek Lisans (Master in Action Research and Transformation - mART) programı, katılımcıları ve öğretim üyeleri ile birlikte, 15-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında Norveç’i ziyaret etti.

mART Oslo

Dünyanın en eski (70 yıllık) liderlik geliştirme programı olarak tanınan AFF Norveç’in ev sahipliğinde gerçekleşen gezi kapsamında, eylem araştırması yaklaşımının en iyi örnekleri, kurum sözcüleri tarafından katılımcılarla paylaşılırken, ilk gün düzenlenen seminer konuşmacıları arasında Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçisi Sayın Gülin Dinç de yer aldı.

Gezi boyunca liderlik, dönüşüm ve eylem araştırması gibi çeşitli konular; Norveç Doğu Ofisi (East Office of Norway), NHH (Norveç Ekonomi Okulu), Jotun, Deloitte gibi saygın kuruluşlar ve mART programı katılımcıları ile birlikte ele alındı. Ayrıca, eylem araştırması alanının tanınmış ve öncü akademisyenleriyle birlikte atölye çalışmaları düzenlendi.

RAMA Eylem Araştırması İnisiyatifi Başkanı Oğuz Babüroğlu - Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç
ARAMA Eylem Araştırması İnisiyatifi Başkanı Oğuz Babüroğlu - Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç  

Norveç gezisini değerlendiren Sabancı Üniversitesi ARAMA Eylem Araştırması İnisiyatifi Başkanı Oğuz Babüroğlu, eylem araştırmasının bir yaklaşım ve metodoloji olarak, uzun yıllardır Norveç’te akademi, iş dünyası ve sivil toplum alanlarında yaygın olarak kullanıldığını belirterek şunları söyledi:

“Norveç’in demokratik ortamı ve kültürel yapısı, eylem araştırmasının ‘değişimi ve dönüşümü birlikte ve demokratik olarak sağlama’ anlayışı ile iç içe durumda bulunuyor. Bu durum çok uzun yıllardır her alana yansıdığı için akademik olarak da eylem araştırmasının önde gelen akademisyenleri Norveç’te yer alıyor. mART programımız kapsamında, AFF Norveç’in desteği ve Deloitte’in özel katkılarıyla düzenlediğimiz gezimiz yüksek lisans öğrencilerimize güzel bir deneyimsel öğrenme imkanı sundu.” 

mART Oslo

5 gün süren gezi kapsamında Norveçli kimya şirketi Jotun’un merkezi de ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Jotun CEO’su Morten Fon ve Jotun üst düzey yöneticileri şirketin dönüşüm uygulamaları ve yenilikçilik alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Erken Başvuru Tarihi 23 Haziran  

Sabancı Üniversitesi’nin hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk ve tek Eylem Araştırması ve Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı; kurum ve şirketlerin, iklim değişikliği, pandemi, yeni iş modelleri ve çalışma şekilleri gibi gelişmelerle hızla artan dönüşüme hazır olma ihtiyacına yanıt vermeyi hedefliyor.

Orta ve üst düzey yöneticilerin katılabildiği program kapsamında katılımcılar Kurumsal Dönüşüm ve Strateji, Eylem Araştırması Uygulama ve Kolaylaştırıcılığı, İşgücü Dönüşümü ve Değişim Yönetimi, Karar Alma Pratiği gibi konularda dersler alıyorlar.

Programın 2023-24 dönemi için 23 Haziran 2023 tarihine kadar başvuru yapan adaylar, erken başvuru indiriminden yararlanabilecekler.