Öğretim Üyemiz Asuman Büyükcan Tetik’in projesi TÜBİTAK 2519 desteği aldı

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Asuman Büyükcan Tetik’in Proje Yürütücüsü olduğu “Gebelik kaybı: Toplumsal algı, eşlerin birbirlerinin yaslarına dair algısı ve evlilik kalitesindeki değişim” başlıklı 3 yıllık proje TÜBİTAK 2519 COST Çalışma Grubu Destek Programı kapsamında desteklendi. Proje, “CA18211: Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising Best Practice and Optimal Outcomes” başlıklı COST Aksiyonu’nun amaçları ve araştırmalarına katkı sağlayacak.

Asuman Büyükcan

Projenin hedefleri hakkında bilgi veren Asuman Büyükcan Tetik, “Alanyazında, gebelik kaybının olumsuz psikolojik sonuçlarının (örn. yas, depresif belirtiler) toplum tarafından genellikle azımsandığı ve görmezden gelindiği aktarılsa da bu varsayımı test eden kısıtlı sayıda araştırma bulunuyor. Vurgulanan diğer bir toplumsal algı ise, gebelik kaybının anneye özgü bir deneyim olarak görülmesi ve babanın yaşadığı kaybın gözardı edildiği yönündedir. Önerilen bu projenin ilk özgün değeri, uluslararası alanyazında çok incelenmemiş olan toplumun gebelik kaybına dair algısını ampirik olarak Türkiye’de araştıracak olmasıdır. İkinci özgün değer, eşlerin birbirlerinin gebelik kaybı sonrası yas seviyesine dair algılarındaki doğruluk ve yanlılıklarının gösterilecek olmasıdır. Toplumsal algının da bir uzantısı olarak, annelerle babaların birbirlerinin gebelik kaybı sonrası tepkilerini doğru anlayıp anlayamadıkları ve yanlılık seviyelerini etkileyen etmenler araştırılacak. Üçüncü özgün değer, kaybı yaşayan çiftlerin evlilik kalitelerindeki boylamsal değişimin çok-boyutlu (örn. yakınlık, çatışma) olarak incelenecek olmasıdır. İlişki kaliteleri zaman içerisinde olumlu/olumsuz yönde değişen ve değişmeyen çiftlerin belirlenmesi ve bu değişimlerin yordayıcıları araştırılacak.” dedi.