Öğretim Üyemizin Projesine TÜBİTAK 1505 Desteği

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi (YBF) Öğretim Üyesi Mahmut Bayazıt’ın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

 

Mahmut Bayazıt’ın projesi “Satış Temsilcisi İşe Alım Süreçlerine Yönelik İnsan Kaynakları Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi” başlığını taşıyor. Projede, şirketin en stratejik pozisyonu olan satış temsilcisi rolünün tanımına ve ihtiyaçlarına uygun işe alım testlerinin tasarlanması ve bu testlerin işe alım kararlarında kullanılması için gerekli sistemin kurulması hedefleniyor.   

24 ay sürmesi planlanan projede, biri bioadata diğeri de durumsal yargı testi olmak üzere iki yeni işe alım testi geliştirilecek ve bu testlerden toplanan verilerin işlendiği bir işe alım karar destek sistemi oluşturulacak. Projede ayrıca Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapan Sabancı Üniversitesi öğrencisi Hanzade Tepeoğlu da görev alacak.   

Projenin önemine değinen Mahmut Bayazıt şunları söyledi: “Gelişmiş ülkelerde birçok şirketin veriye dayalı kararlar alarak doğru insanı doğru işe yerleştirme konusunda başarı sağladığı işe alım süreçlerinin ülkemizde halen adaylar hakkında yeterli bilgiler toplanmadan kısa görüşmeler sonrası edinilen intibalara dayanan kararlarla yürütüldüğü görülmektedir.  İşe alım kararlarının rasyonelleşmesi insan kaynakları sürecinin ilk basamağını oluşturan eleman seçme süreçlerinin daha verimli yönetilmesi için önemli olduğu kadar çalışanların iş memnuniyetleri ve kurumsal bağlılıkları için de önem teşkil etmektedir.  İnsan Kaynakları işe alım alanındaki inovasyonların ve başarıyla kullanılan testlerin benzerlerinin ülkemizde de geliştirilecek ve kullanılacak olması bu projeyi özel kılmaktadır.”