Sabancı MBA Programı Öğrencileri, Yeni Dönemi Toplumsal Duyarlılık Projeleriyle Karşıladı

Sabancı Üniversitesi MBA programı, “Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek” felsefesi ışığında, geleceğin liderlerinin toplumun ihtiyaçlarını belirleyerek toplumun gelişimine nasıl katkıda bulunabileceklerini desteklemeyi amaçlıyor.

Öğrencilere her bireyin topluma olumlu katkıda bulunma sorumluluğu olduğu anlayışını kazandırmak için tasarlanan programda, Toplumsal Duyarlılık Projeleri aracılığıyla gençler hem bireysel hem de kolektif olarak bir fark yaratabileceklerini öğreniyorlar. Bu nedenle, Toplumsal Duyarlılık Projeleri, oryantasyon haftasında Sabancı MBA program müfredatının zorunlu bir parçası konumunda.

Zeynep Bahar Çelik

2022-2023 Akademik Yılın başında, MBA programı öğrencileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını dinleme ve gönüllü faaliyetlerde bulunma fırsatı buldu. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Ekibi ile öğrenciler, toplumsal duyarlılık projelerinin ve genel olarak ekip çalışmasının önemini öğrendiler. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik, programdan beklentileri netleştirmenin yanı sıra, MBA öğrencileri ile grup içinde ekip çalışması, işbirliği ve başarılı iletişim kurmak için interaktif çalışmalar gerçekleştirdi.

Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Nihat Kasap “Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak öğrencilerimizi akademik müfredatla yenilikçi ve yaratıcı liderler olmalarını teşvik ederken, sosyal becerilerini de geliştirerek toplumda fark yaratmalarını sağlıyoruz.” dedi.

Öğrenciler; hayvan hakları, sürdürülebilirlik & çevre ve önyargı temaları üzerine saha çalışmalarına da katıldılar. Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Pınar Satıoğlu'nun desteği ve ilgisiyle Tepeören Hayvan Barınağı'ndaki hayvanlarla vakit geçirip bakımlarına yardımcı oldular. Pendik Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Pendik'te kıyı temizliği etkinliğine katıldılar. Ayrıca Mülteciler Derneği'nde “Birlikte Yaşamak” eğitimini aldılar.

Programla, öğrencilerin içinde yaşadıkları toplum ve çevre hakkında daha bilinçli olmaları hedefleniyor.