Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’ndeki eğitimler devam ediyor

Sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla Sabancı Üniversitesi’nin 2019 yılında hayata geçirdiği Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde eğitimler aralıksız sürüyor. Ayvalık çevresindeki okullardan öğrencilerin katıldığı eğitimlerde son olarak “Cumhuriyet, Eğitim ve Bilim” ve "Biyoçeşitliliğin Tarıma Etkisi" konuları ele alındı.

Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi

5 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen eğitimler, Sabancı Üniversitesi'nin özgün eğitim modelini oluşturan ortak dersleri koordine eden Temel Geliştirme Direktörü ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Emre Erol ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Araştırmacısı Nihal Öztolan Erol tarafından gerçekleştirildi.

Emre Erol’un “Cumhuriyet, Eğitim ve Bilim” başlığındaki dersinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadrolarının eğitim ve bilime verdiği değerlerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk, Celal Bayar ve Refik Saydam'ın eylem ve fikirlerinin incelenmesi ele alındı.

Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi-2

Eğitimde ayrıca yeni Cumhuriyete şekil vermiş kuşakların eğitim ve bilime dair vurgularının nedenleri, yaşadıkları dönemin dinamikleri içerisinde tartışıldı ve o koşullarda yaptıkları vurgunun bugünün ve geleceğin Türkiye'sindeki anlamı değerlendirildi.

(SUNUM) Araştırmacısı Nihal Öztolan Erol’un dersinde de "Biyoçeşitliliğin Tarıma Etkisi" konusunda öğrenciler bilgilendirildi. Eğitimde, monokültür tarımın zararlarına değinildi ve tarım arazilerinde ilaçla yok edilen bitki örtüsünün aslında tarım için kullanılabilecek çok değerli bir genetik kaynak olduğu anlatıldı. Öğrenciler ayrıca zeytin bahçelerinde karşılaşılan Fabaceae ve Brassicaceae gibi ailelere mensup bitkilerin Ayvalık'ta yemek kültürüne kattığı değerler hakkında da bilgi sahibi oldular.