Öğretim Üyemiz Onur Varol'a CHIST-ERA desteği

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Onur Varol’un yürütücüsü olduğu proje, CHIST-ERA desteği almaya hak kazandı.

Onur Varol

Onur Varol’un projesi, “Integrating CONtent and NETwork structure for detecting, understanding, and mitigating online misbehaviour” başlığını taşıyor.

36 ay sürmesi planlanan projede, sosyal ağlardaki zengin veri tipleri (metin, resim, video, ve ağ yapıları) aracılığıyla içerik yayılımının incelenmesi hedefleniyor. Projede görev alan araştırmacı ekip, sosyal ağları ve bilgi yayılımını çok katmanlı bir ağ olarak modelleyecek ve bu veri üzerinde çalışarak sosyal bot, yanıltıcı bilgi, deepfake gibi problemli içeriklerin tespit edilmesini sağlayacak.

Sabancı Üniversitesi Hesaplamalı Sosyal Bilimler Laboratuvarındaki deneyimli araştırmacıların da katkı sağlayacağı projede ayrıca Lüksemburg, Finlandiya, Belçika ve İrlanda’dan akademisyenler ve ekipler de çalışıyor olacak.

Proje yürütücüsü Onur Varol, Ocak 2023 itibariyle başlaması planlanan çalışmalar ile ilgili olarak şunları dile getirdi: “Biz bu projede sosyal ağlardan toplanan verinin çok katmanlı ağ temsillerinin oluşturulması ve sosyal botların tespit edilip bilgi yayılmana etkilerinin ölçülmesi üzerine çalışacağız. Projedeki vaka çalışmalarından bir tanesi 2023 Türkiye seçimlerinin analizi olduğundan projenin ilk 6 ayında da yoğun olarak seçimlerde meydana gelebilecek online dezenformasyonun tespit edilmesi üzerine yoğunlaşıyor olacağız.

Proje hakkında detaylı bilgi için: http://varollab.com/projects/chist-era.html 

CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş olan bir ERA-NET Cofund projesidir.